Outage #506

Information

Begins at: 2019-03-08 17:00:00 CET
Duration: 40 minutes
Planned:
State: closed
Type: restart
Affected systems: Node node1.stg
Summary:
English: OS upgrade
Česky: Aktualizace OS
Description:
English: We'll be changing seccomp profiles of all VPS to enable access to kernel keyring. We've had issues with this in the past, e.g. systemd failed to start certain services when the keyring was enabled. Now that each VPS has its own keyring allocated, it should work just fine. VPS with Docker feature already use this profile, so no changes there.

Nevertheless, if you have VPS on staging with systemd and some services such as web server or database and would like to be sure it's going to work, we can switch over VPS to the new seccomp profile even now. Please ping us on IRC if you'd like to try it. I've done some tests myself, but it may vary per distribution and systemd version.
Česky: U všech VPS budeme měnit seccomp profil pro povolení přístupu ke kernel keyringu. V minulosti jsme s tím měli potíže, např. systemd nestartoval některé služby. Teď už mají všechny VPS alokován svůj vlastní keyring, takže by to mělo být v pohodě. VPS s povoleným Dockerem už tenhle profil používají, u těch se nic nemění.

Pokud máte na stagingu VPS se systemd a službami jako web server nebo databáze, můžeme ten profil zkusit změnit i teď a ověřit že to bude v pořádku. Může se to lišit podle distribuce a verze systemd. Změna vyžaduje jen restart VPS, kdo máte zájem ozvěte se prosím na IRC.
Handled by: Jakub Skokan, Richard Marko

Updates

Date Summary Reported by
2019-03-05 21:06:39 CET Jakub Skokan
State: announced
2019-03-08 17:43:54 CET Richard Marko
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
chat.freenode.net #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791