Outage #624

Information

Begins at: 2019-12-21 03:58:00 CET
Duration: 40 minutes
Planned:
State: closed
Type: network
Affected systems: Node node15.prg
Node node17.prg
Node node18.prg
Node backuper.prg
Summary:
English: caused by frozen cisco
Česky: zaseknuté cisco
Description:
English: Outage caused by frozen cisco, planned to fix by switch to new 10G network (already in progress) in very few days
Česky: Výpadek způsobilo zamrzlé Cisco, které (již v procesu) v následujících dnech nahradíme přechodem na 10G vnitřní síť
Handled by: Martin Myška

Updates

Date Summary Reported by
2019-12-21 04:24:31 CET Martin Myška
State: announced
2019-12-21 04:36:25 CET Martin Myška
Finished at: 2019-12-21 04:35 CET
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
chat.freenode.net #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791