Outage #649

Information

Begins at: 2020-03-21 20:06:00 CET
Duration: 0 minutes
Planned:
State: closed
Type: maintenance
Affected systems: Location Praha
Node node1.prg
Node node2.prg
Node node3.prg
Node node4.prg
Node node5.prg
Node node6.prg
Node node7.prg
Node node8.prg
Node node9.prg
Node node10.prg
Node node11.prg
Node node12.prg
Node node13.prg
Node node14.prg
Node node15.prg
Node node16.prg
Node node17.prg
Node node18.prg
Node backuper.prg
Node nasbox.prg
Node node1.pgnd
Node node2.pgnd
Node node1.stg
Node node2.stg
Summary:
English: Upgrade of network in night hours this week + temporary outage
Česky: Upgrade sítě v nočních hodinách tento víkend + dočasný výpadek
Description:
English: We accidentally dropped the network when configuring the secondary network branch, which caused a short outage. We will continue maintenance in night hours during this weekend. We are sorry for occured complications
Česky: Omylem jsme při konfiguraci sekundární síťové větve shodili síť,což způsobilo krátký výpadek. V údržbě budeme pokračovat v nočních hodinách v průběhu víkendu. Omlouváme se za vzniklé komplikace
Handled by: Pavel Šnajdr

Updates

Date Summary Reported by
2020-03-21 20:19:56 CET Martin Myška
State: announced
2020-04-11 14:12:07 CEST Pavel Šnajdr
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
chat.freenode.net #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791