Outage #671

Information

Begins at: 2020-07-22 20:45:00 CEST
Duration: 140 minutes
Planned:
State: closed
Type: network
Affected systems: Location Praha
Summary:
English: unavailability of prague due to ddos
Česky: nedostupnost Prahy kvůli ddou
Description:
English: Shortly before 9 pm happened an attack on a member's VPS in Prague, which caused outage in a two-hour window. By setting up RTBH, we have resumed regular traffic flow. We are currently working out with DC on a non-functional RTBH (which was the main reason for longer outage window).
Česky: Krátce před 21h došlo k útoku na členskou vps v praze která způsobovala výpadky ve dvouhodinovém okně. Nastavením RTBH jsme obnovili běžný provoz na síti. S DC v tuto chvíli řešíme nefunkční RTBH (které způsobilo delší okno výpadku).
Handled by: Pavel Šnajdr

Updates

Date Summary Reported by
2020-07-22 23:46:39 CEST Martin Myška
State: announced
2020-07-22 23:54:23 CEST Martin Myška
Finished at: 2020-07-22 23:05 CEST
State: closed
Duration: 140 minutes

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
chat.freenode.net #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791