Outage #735

Information

Begins at: 2021-03-11 01:05:00 CET
Duration: 150 minutes
Planned:
State: closed
Type: maintenance
Affected systems: Node node3.brq
Summary:
English: migration + 10G cards
Česky: přesun + 10G síťovka
Description:
English: Migration to own rack + installation of 10G cards
Česky: Přesun do vlastního racku + instalace 10G síťovky
Handled by: Pavel Šnajdr, Michal Janoušek, Martin Myška

Updates

Date Summary Reported by
2021-03-09 16:33:38 CET Martin Myška
State: announced
2021-03-10 12:28:42 CET Martin Myška
Begins at: 2021-03-11 01:05 CET
Duration: 180 minutes

English: Due to network downtime during migration between racks all nodes in Brno will be in maintenance at same time.

Česky: Kvůli výpadku při přepojení sítě mezi racky budeme vypínat všechny nody v Brně ve stejný čas.
2021-03-11 05:17:32 CET English: done
Česky: hotovo
Pavel Šnajdr
State: closed
Duration: 150 minutes

English: migrated to dedicated rack + 10G installed (not configured yet)

Česky: premigrovano do dedikovaneho racku + 10G nainstalovano (jeste nenakonfigurovano)

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
chat.freenode.net #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791