Outage #834

Information

Begins at: 2021-09-10 22:25:00 CEST
Duration: 20 minutes
Planned:
State: closed
Type: network
Affected systems: Node nasbox.prg
Summary:
English: Reset due to a kernel bug
Česky: Reset kvůli chybě v kernelu
Description:
English: We suspect that a bug between nasbox and the OpenVZ kernel causes today's outages of OpenVZ nodes.
Česky: Podezříváme souhru nějaké chyby na nasboxu a v OpenVZ kernelu, která způsobuje dnešní pády OpenVZ nodů.
Handled by: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan

Updates

Date Summary Reported by
2021-09-10 22:31:46 CEST Jakub Skokan
State: announced
2021-09-10 23:06:13 CEST English: The problem appears to be resolved
Česky: Podle všeho vyřešeno
Jakub Skokan
State: closed
Duration: 20 minutes

English: All NAS mounts / exports should be accessible.

Česky: Všechny mounty a exporty NASu by měly fungovat.

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791