Outage #911

Information

Begins at: 2022-07-13 23:00:00 CEST
Duration: 20 minutes
Planned:
State: closed
Type: network
Affected systems: Node nasbox.prg
Summary:
English: Broken NAS mounts from OpenVZ VPS
Česky: Nefunkční mounty NASu z OpenVZ VPS
Description:
English: While working on resolving NFS issues on node3.brq, the NFS server on nasbox
got stuck and is not accepting new mounts from OpenVZ nodes. Existing mounts
of NAS on OpenVZ nodes are operational with the exception of node3.brq. vpsAdminOS
VPS using NFS exports will be affected only during the outage, otherwise NFS
mounts remain operational.

We strongly recommend not restarting OpenVZ VPS with NAS mounts today, as the
mounts will not be available. We apologize for the inconvenience.
Česky: Při pokusu o opravu NFS na node3.brq se zablokoval NFS server na nasboxu
a nepřijímá nové mounty z OpenVZ nodů. Existující mounty NASu z OpenVZ nodů
jsou funkční, kromě node3.brq. VPS na vpsAdminOS používající NFS exporty
nejsou postiženy, dotkne se jich akorát restart nasboxu.

Doporučujeme dnes nerestartovat OpenVZ VPS s mounty NASu, protože po restartu
mounty nebudou k dispozici. Omlouváme se za způsobené komplikace.
Handled by: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan

Updates

Date Summary Reported by
2022-07-13 11:59:30 CEST Jakub Skokan
State: announced
2022-07-13 23:11:48 CEST Jakub Skokan
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

Status
https://status.vpsf.cz

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791