Outage #914

Information

Begins at: 2022-07-29 12:57:00 CEST
Duration: 200 minutes
Planned:
State: closed
Type: vps_reset
Affected systems: Node node14.prg
Summary:
English: HW failure
Česky: Selhání HW
Description:
English: node14.prg is not starting, we're working on putting its disks and RAM into another node.
Česky: node14.prg nestartuje, pracujeme na přehození disků a RAM do jiného nodu, odkud VPS spustíme.
Handled by: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan, Martin Myška

Updates

Date Summary Reported by
2022-07-29 13:31:25 CEST Jakub Skokan
State: announced
2022-07-29 16:04:24 CEST English: Disks and RAM transfered
Česky: Disky a paměť přendány
Jakub Skokan
Duration: 240 minutes

English: We've transfered disks and RAM to node17/18.prg, which took longer due to vendor differences (Supermicro -> Dell). We're now reconfiguring the system, before we can start VPSes.

Česky: Disky a paměť jsme přesunuli do node17/18.prg, což trvalo déle kvůli rozdílným vendorům (Supermicro -> Dell). Nyni přenastavujeme systém, abychom mohli spustit VPS.
2022-07-29 16:46:35 CEST English: VPS are running, but we still have to migrate them
Česky: VPS běží, ale budeme ještě migrovat
Jakub Skokan
Duration: 200 minutes

English: VPS are running for some time now, but unfortunately we still have to migrate
them to other OpenVZ nodes, because the HW transfer wasn't without issues.

After the migration, please consider upgrading to vpsAdminOS, our new
virtualization platform:

https://kb.vpsfree.org/manuals/vps/vpsadminos

Česky: VPS už nějakou dobu běží, ale bohužel se přesun HW neobešel bez komplikací
a musíme tak node14 stejně vyprázdnit. VPS budeme přesouvat na ostatní
OpenVZ nody.


Zvažte potom prosím přechod na vpsAdminOS, naši novější virtualizační
platformu:

https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/vpsadminos
2022-07-31 01:32:15 CEST Michal Janoušek
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

Status
https://status.vpsf.cz

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791