Outage #980

Information

Begins at: 2022-11-16 16:53:00 CET
Duration: 100 minutes
Planned:
State: closed
Type: vps_reset
Affected systems: Node node24.prg
Summary:
English: Kernel lockup
Česky: Kernel lockup
Description:
English: cause unknown as of yet
Česky: pricina zatim neznama
Handled by: Pavel Šnajdr, Jakub Skokan

Updates

Date Summary Reported by
2022-11-16 17:07:53 CET Pavel Šnajdr
State: announced
2022-11-16 20:06:52 CET English: DoS by vsftpd
Česky: DoS s vsftpd
Jakub Skokan
Duration: 100 minutes

English: Today's troubles have been most likely caused by vsftpd abusing network namespaces. A new network namespace is created for each connection. Creating and destroying so many network namespaces caused the kernel to lock up. There has been a second reset at 18:40. To alleviate the issue, we have temporarily blocked TCP port 21, so FTP on node24.prg is not working. We have also disabled ipip and GRE tunnels to lighten the load.

Česky: Dnešní požíže byly nejspíše způsobeny FTP servery vsftpd. vsftpd pro každé spojení vytváří nový network namespace a kernel nestíhal vytvářet a mazat tolik network namespaces, až se úplně zaseknul. V 18:40 byl druhý reset nodu. Dočasně jsme zablokovali TCP port 21, FTP na node24.prg tedy aktuálně nefunguje. Při hledání problému jsme také odebrali moduly pro ipip a GRE tunely.
2022-11-16 22:52:56 CET English: Confirmed DoS by vsftpd
Česky: Potvrzení DoS přes vsftpd
Jakub Skokan
English: There's about 43 vsftpd servers on node24.prg and we've identified one IP address (see our IRC), which has been making many authentication attempts at the time, leading to the abuse of network namespaces. We're investigating ways to rate-limit network namespace creation/destruction to avoid the issue in the future.

For users of vsftpd, setting isolate_network=NO will remove the problem with network namespaces as well.

Česky: Na node24.prg běží cca 43 vsftpd serverů, podle logu se v dobu výpadku na mnohé z nich pokoušela připojit jedna IP adresa (viz IRC), což pak vedlo k tomu problému s network namespaces a přetížení systému. Zkoumáme možnosti, jak v takových případech omezit vytváření/mázání tolika network namespaces, abychom to příště ustáli.

Kdo používáte vsftpd, nastavení isolate_network=NO vypne tuto nešťastnou vlastnost vytváření network namespace pro každého klienta.
2022-11-17 23:37:33 CET Michal Janoušek
State: closed

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

Status
https://status.vpsf.cz

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791