Outage #984

Information

Begins at: 2022-12-16 02:10:00 CET
Duration: 200 minutes
Planned:
State: closed
Type: vps_reset
Affected systems: Node node23.prg
Summary:
English: System unresponsive
Česky: Systém nereagoval
Description:
English: It has now booted into a kernel with some known issues fixed which have been causing system overloads.
Česky: Nyní to najelo do novějšího kernelu, kde jsou opraveny známé chyby, které způsobovaly přetížení systému.
Handled by: Jakub Skokan

Updates

Date Summary Reported by
2022-12-16 03:01:34 CET Jakub Skokan
State: announced
2022-12-16 04:44:08 CET English: Kernel panics, rebuilding kernel
Česky: Kernel panic, pracujeme na tom
Jakub Skokan
Duration: 240 minutes
2022-12-16 06:03:28 CET English: Issue hopefully resolved
Česky: Problém podle všeho vyřešen
Jakub Skokan
State: closed
Duration: 200 minutes

English: Although known issues were resolved, but we have encountered a new race condition, which led to kernel panic or stall. It took a while to figure it out and rebuilt the kernel, all VPS are running since 5:30. We apologize for the inconvenience.

Česky: Sice byly v novém kernelu opraveny starší chyby, ale narazili jsme na nový problém souběhu, který vedle ke kernel panic, nebo zaseknutí systému. Problém jsme identifikovali a nasadili opravu, všechny VPS od 5:30 běží.

Help

Kam hlásit chyby?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora @ vpsfree.cz

Links

Status
https://status.vpsf.cz

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Mailing lists
https://lists.vpsfree.cz/

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791