Outage #986

Information

Begins at: 2023-01-13 18:25:00 CET
Duration: 95 minutes
Type: outage
State: resolved
Impact: network
Affected systems: Node nasbox.prg
Summary:
English: Error during system upgrade
Česky: Chyba při aktualizaci systému
Description:
English: I was upgrading the system and by mistake restarted a crucial service which handles all NFS servers. I'm sorry for the inconvenience.
Česky: Aktualizoval jsem systém a omylem jsem restartoval službu, která spouští všechny NFS servery. Omlouvám se za komplikace.
Handled by: Jakub Skokan

Updates

Date Summary Reported by
2023-01-13 18:34:27 CET Jakub Skokan
State: announced
2023-01-13 20:05:31 CET English: Delayed by a bug
Česky: Zdržení nekompatibilitou nového systému
Jakub Skokan
Finished at: 2023-01-13 20:00 CET
State: resolved
Duration: 95 minutes

English: The new system removed support for NFSv2 from rpc.nfsd and as we pass it option to disable it (we use v3), rpc.nfsd reported an error and exited. All NFS exports are now operational.

Česky: V novější verzi rpc.nfsd odebrali podporu pro NFSv2. My zrovna parametrem podporu NFSv2 vypínáme a na tom končil start NFS serveru. Všechny NFS exporty už jsou přístupné.

Help

Where to report bugs and suggestions?

Support vpsFree.cz

Support mail: podpora@vpsfree.cz

Links

Status
https://status.vpsf.cz

IRC
irc.libera.chat #vpsfree

Matrix
#vpsfree:matrix.org

Discourse
https://discourse.vpsfree.cz

Knowledge base
Česky: https://kb.vpsfree.cz/
English: https://kb.vpsfree.org/

Sysadmins contacts

Jakub Skokan
IRC: aither at #vpsfree
Phone: +420 775 386 453

Pavel Snajdr (main admin)
IRC: snajpa at #vpsfree
Phone: +420 720 107 791